Traducere rail în Dicționarul Englez Român

rail

(rāl )


substantiv
rama, balustrada
(ornit.): cristei
sina (de cale ferata)
cuier
plural
zabrele, gratii
verb tranzitiv

(si to rail in)
a ingradi
a trasporta cu trenul
(fam.): a lua in deradere, a zeflemisi
a injura; a ocari
verb intranzitiv
(at, against): a rosti invective impotriva

to rail off = a separa printr-o bariera
Sinonime:
(substantiv) railing, track
(verb) fulminate, inveigh, revile, train, vilify, vituperate