Traducere wire în Dicționarul Englez Român

wire

(wīər )


substantiv
sarma
plural
sfori (pt. manuit marionete)
lat (de prins pasari, iepuri)
(electr.): sarma, cablu, conductor
(fam.): telegrama
verb tranzitiv
a telegrafia
a lega, a fixa (cu o sarma)
a prevedea (cu sarma, cablu etc.)
(mil.): a bara
(mil.): a inchide (o trecere) cu sarma
a prinde in lat
(off, up etc.): a ingradi/imprejmui cu sarma
(off, up etc.): a inchide cu sarma
verb intranzitiv
a telegrafia

to be wired for = a fi chemat telegrafic
(fam.) to wire in = a munci din rasputeri
barbed wire = sarma ghimpata
to pull the wires = a trage sforile
by wire = telegrafic
Sinonime:
(substantiv) telegram
(verb) cable, electrify, telegraph